सरस्वती मंत्र | Saraswati Mantra in Hindi

326
ॐ वागीश्वर्यै विद्महे वाग्वादीन्ये दीमहे तन्नः सरस्वती प्रचोदयात
या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता
या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना।
या ब्रह्माच्युतशंकरप्रभृतिभिर्देवः सदा पूजिता
सा मां पातु सरस्वति भगवती निःशेषजाड्यापहा॥१॥
दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिं स्फटिकमणिनिभैरक्षमालान्दधान

सरस्वती मूल मंत्र

ॐ सं सरस्वथाये नमः