लक्ष्मी मंत्र | Laxmi Mantra in Hindi

विष्णुप्रिये नमस्तुभ्यं जगद्धिते। अर्तिहंत्रि नमस्तुभ्यं समृद्धि कुरु में सदा।। लक्ष्मी गायत्री मंत्र ॐ श्री महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णु पत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्...